Disclaimer Het Beton Ciré Huys

Door deze website te gebruiken stemt u in met de inhoud van deze disclaimer

Uitsluitingsaansprakelijkheid
Het Beton Ciré Huys heeft deze website met uiterste zorg samengesteld. Aan deze website kunt u echter geen rechten ontlenen. Evenmin aanvaardt Het Beton Ciré Huys aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en/of tekortkomingen in deze website of voor directe of indirecte schade (in welke vorm dan ook) die in enig opzicht verband houdt met het gebruik van (delen van) deze website of met de onmogelijkheid om (delen van) deze website te kunnen raadplegen. Wijzigingen en correcties blijven voorbehouden. Het Beton Ciré Huys behoudt het recht om zonder voorafgaande waarschuwing correcties en of veranderingen op de inhoud van de website aan te brengen. Dit geldt voor de foto’s, afbeeldingen, logo’s, informatie en de voorwaarden. Alle getoonde afbeeldingen zijn ter illustratie van onze dienstverlening.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks op deze website brengen u naar sites van derden. Het Beton Ciré Huys aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie. Het Beton Ciré Huys aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze website gelinkte internetsite.

Intellectueel eigendomsrecht
De intellectuele eigendomsrechten op alle op deze site aanwezige informatie zijn voorbehouden aan Het Beton Ciré Huys. Het is niet toegestaan om van deze website afkomstige informatie zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren of te verspreiden in welke vorm dan ook.

E-mailgebruik
Het gebruik van e-mail is openbaar. Dit betekent dat, hoewel Het Beton Ciré Huys de binnengekomen e-mails vertrouwelijk behandelt, het niet geheel uitgesloten is dat derden de e-mails kunnen raadplegen. Een ieder die e-mailverkeer onderhoudt met Het Beton Ciré Huys kan ons hiervoor niet aansprakelijk stellen. Wij gebruiken de gegevens (naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres) die u opgeeft tijdens e-mailverkeer slechts voor de beantwoording van inkomende e-mails.

Snelle Offerte aanvragen

Laat hier uw gegevens achter, wij nemen contact met u op: